Back to top

2021 díjazottjai

2022

Dr. Szabó Gábor

 

Szabó Gábor régész, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék habilitált tanszékvezető egyetemi docense, számos ásatás és a bronzdepó-kutató program vezetője, nemzetközileg ismert és számon tartott kutatója a bronzkor- és vaskor korszakának, több szakmai szervezet tagja, a hazai és nemzetközi régészettudomány meghatározó kutatója, egyetemi oktatóként közel száz BA, MA és PhD szakdolgozat és értekezés témavezetője. 

Ásatásvezetőként több nagy felületű feltárást irányított, a mai napig szervezi és koordinálja az ELTE régészeti szerepvállalásait országszerte. 2006-ban létrehozta az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének bronzdepókutató csapatát, amely Magyarország kiemelten védett, de illegális kincskeresők által fosztogatott földvárairól az elmúlt 15 évben több mint 40 késő bronzkori és kora vaskori bronz- és aranykincset és több ezer kisleletet mentett meg. 

Szabó Gábor sikerrel közvetíti a régészet eredményeit a közönség felé, meséli el történeteit, kihasználva minden lehetséges fórumot. Gyakran tart tudománynépszerűsítő előadásokat szerte az országban, kedvelt riportalanya rádiós- és tévés műsoroknak. Több szakmai szervezetben és társaságban is aktívan tevékenykedik. Alapító és volt elnökségi tagja az Ősrégészeti Társaságnak. Tagja a Magyar Régész Szövetségnek. 2006 óta részt vesz az Ásatási Bizottság munkájában, 2016-tól a szervezet elnökeként. Az Ősrégészeti Levelek, Archaeológiai Értesítő, és a Magyar Régészet szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. 

Szabó Gábor régész kutató, egyetemi oktatói, ismeretterjesztő és tudományszervezői tevékenysége révén példaértékűen járul hozzá a magyarországi kulturális örökség megőrzéséhez és a régészeti szakmai eredmények széles körű megismertetéséhez.

 


 

Dr. Rácz Tibor Ákos

 

Rácz Tibor Ákos régészeti tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1996–2001 közt végezte el. 2001 óta a Pest megyei múzeumok kötelékében dolgozik régészként. 2003-tól kezdődően több mint 60 különböző helyszínen vezetett ásatásokat. Kutatási területe a középkor. 

Rácz Tibor Ákos kiemelten foglalkozik a fémkeresősök tevékenységének integrálásával és ezen alapulóan a Ferenczy Múzeumi Centrum régészeti topográfiai programjának új alapokon történő beindításával. Önkéntes alapon szerveződő, alapvetően fémkeresősöket tömörítő közösséget szervezett, melynek vezetőjeként új lelőhelyeket határoltak le. 2015-től közösségi régészeti képzési programot szervezett, melynek következtében mintegy 120 civil önkéntes járhat rendszeresen szervezett régészeti kurzusaira, illetve vehet segítőként részt a Ferenczy Múzeumi Centrum kutatási programjaiban. 

A múzeum helyi kezdeményezése országos, egyre több múzeum és intézmény által felkarolt programmá szélesedett. Rácz Tibor Ákos irányításával a múzeum munkatársai, valamint a Közösségi Régészeti Egyesület (amelynek a jelölt az elnöke) egy kivételesen komplex és átgondolt programsorozatot indított 2021-ben. Ennek első eleme a „Kincskeresés kaland tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest megyében” című kiállítás volt. A programsorozat nagymértékben hozzájárult a hazai közösségi régészet ismertebbé tételéhez, elfogadásához, sőt támogatásához mind a szakmában, mind a múzeumot segítő önkéntesek, illetve a fenntartók körében is.

Dr. Rácz Tibor Ákos munkássága a régészeti örökség védelme érdekében kimagasló, a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű régészeti szakmai tevékenység. Kitüntetése nemcsak őt magát, hanem közvetve a hozzá társult közösségi régészeti programokon résztvevők is elismerését is jelenti.