Back to top

2023 díjjazottjai

2023

Gallina Zsolt

 

Gallina Zsolt régész, 2004 óta az Ásatárs Kft. ügyvezetője, hazánk egyik legnagyobb teherbírású és legelkötelezettebb régészeinek egyike. Pályája első percétől - immár csaknem 30 éve - folyamatosan terepen dolgozik, személyéhez több mint 1,5 millió m²-nyi, színvonalas, nagy szakmai igényességgel lebonyolított régészeti feltárás fűződik. Az ország szinte egész területén dolgozott, a korai neolitikumtól az újkorig minden korszak lelőhelyén kutatott – az összes alkalommal személyesen vezetve csapatát. A több tucat általa vezetett régészeti feltárás közül kiemelendő az abasári monostor, a Tázlár-templomhegyi Árpád-kori templomot, temetőt és települést, illetve honfoglalás kori sírokat magába foglalő lelőhelykomplexum, továbbá az azóta európai hírűvé lett, a Kaposvár-Ipari parkban előkerült, nagykiterjedésű, késő avar kori kohótelep és műhelykörzet kutatása. Az általa koordinált régészeti vállalkozást hatékony szakmai munkavégzés, példa értékű csapatmunka, nagy tudományos jelentőségű eredmények jellemzik. 

Az örökségvédelemben egyre nagyobb teret nyerő civil önkéntesség népszerűsítésében is részt vállal. Számos önkéntes csoporttal dolgozik együtt, a közösségi régészet eredményeit bemutató „Kincskeresés, kaland, tudomány” című szentendrei régészeti kiállítás szervezésébe pedig saját tázlári leletanyagait felajánlva kapcsolódott be. Nemzetközi mércével mérve is jelentős tudományos és ismeretterjesztő munkásságának súlyát eddig megjelent 4 könyve, több mint 80 cikke/tanulmánya, 15 konferencia posztere és több mint 60 előadása jelzi. 

Gallina Zsolt régészeti örökségvédelemhez kötődő munkái nemcsak a régészeti feltárásokra korlátozódnak, az elmúlt évtizedben számos épített örökség megóvásához kapcsolódó, gyakran önerőből indított projekt tagja volt, szerepvállalása a magyar régészetben és a hozzá kapcsolódó közéletben, szakmai közösségünk számára is inspiráló és követésre érdemes.